کاکتوسلند یک تیم یکپارچه است که در نظر دارد با ارائه کاکتوس های زیبا در گلدان هایی فوق العاده و زیبا در هر طرح و شکلی نقش کوچک خود را در زیبا سازی روح شما، محل کار و خانه شما ایفا کند.
09210209273 info@kaktoosland.ir

نمونه کارها

گلدان دکوری

ساکولنت پیچی

ساکولنت پیچی

ساکولنت
ساکولنت-آشوریا

ساکولنت آشوریا

ساکولنت
گلدان-کاکتوس

پک گلدان کاکتوس

کاکتوس

گلدان بتنی استوانه ترازو

ساکولنت

گلدان بتنی ۶ وجهی ترازو

ساکولنت